Sähkön tuonti Venäjältä päättyi – Suomi pian omavarainen sähköntuotannossa

Kuva:

- MAINOS - SAHKON-KILPAILUTUS.FI -

Lauantaina 14.toukokuuta suomalaisia sähkön kuluttajia odotti uusi epämiellyttävä uutinen, kun Venäjä ilmoitti lopettaneensa sähkön tuonnin Suomeen.

Sähkön tuonnista vastaava venäläinen yhtiö RAO Nordic ilmoitti sopimuksen päättymisen syyksi maksuliikenteen vaikeutumisen, sillä pakotteiden vuoksi Venäjä on suljettu ulos monista kansainvälisistä sopimuksista.

Monet asiantuntijat ovat kuitenkin sitä mieltä, että yhtenä merkittävänä syynä tälle päätökselle ovat olleet Suomen päätös hakeutua jäseneksi sotilasliitto Natoon.

Millaisia vaikutuksia Venäjän päätöksellä on Suomen sähkömarkkinoihin?

Käytännössä venäläisen sähkön tuonnin lopettaminen tarkoittaa sitä, että venäläistä sähköä ei tulla saamaan Suomesta ollenkaan, ainakaan lähiaikoina. Jo aikaisemmin venäläisen sähkön tuontia on kuitenkin vähennetty asteittain muun muassa sen vuoksi, että Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Esimerkiksi merkittävä kotimainen energiayhtiö Fortum ehti jo aikaisemmin keskeyttää venäläisen sähkön tuonnin Imatralta kulkevan voimajohdon kautta.

Monet kuluttajat ovat luonnollisesti olleet äärimmäisen huolissaan tästä uutisesta, mutta asiantuntijoiden mukaan sähkön riittävyys Suomessa ei näytä uhatulta. Ennen tätä, Venäjän osuus Suomen kokonaiskulutuksesta olikin ollut vain noin kymmenen prosenttia ja tämä osuus pystytään korjaamaan mitä todennäköisimmin kotimaisella tuotannolla sekä Ruotsin ja Baltian kautta Suomeen välitettävällä sähköllä.

Lisäksi ajoitus kevääseen on ollut jopa optimaalinen, sillä kevään ja kesän aikana sähkön kulutus on vähäisempää, jolloin sähkön tuotantoakaan ei tarvita yhtä paljon kuin esimerkiksi talvella. Suomella näyttäisikin olevan hyvin aikaa valmistautua korvaamaan puuttuva osa sähkön tuotantoa ensi talveen mennessä.

Venäjän päätös sähkön tuonnin lopettamisesta vaikuttaa luonnollisesti sähkön hintaan jonkin verran – ainakin hetkellisesti. Koska sähkön tuonti Venäjältä päättyy, Pohjoismaisten sähkömarkkinoiden tarjonta laskee, jolloin sähkön tukkuhinta nousee jonkin verran juuri sen vuoksi, että kysynnän ja tarjonnan suhde vaikuttaa sähkön hintaan.

Samalla on kuitenkin hyvä pitää mielessä, että tämä ilmiö tulee mitä todennäköisimmin heijastumaan näkyvämmin vain pörssisähköön sidotuissa sähkösopimuksissa. Tämä johtuu siitä, että pörssisähkösopimus seuraa hyvin nopeassa tahdissa Nordpoolin hintoja, minkä vuoksi niin sähkön kallistuminen kuin hinnan tippuminen edullisemmaksi vaikuttavat sähkön kulutuksesta maksettavaan hintaan.

Jo pitkään jatkuneet epävakaudet sähkömarkkinoilla yhdessä sähkön kallistumisen kanssa ovat kuitenkin johtaneet siihen, että suurin osa kotitalouksista on hankkinut itselleen joko toistaiseksi voimassa olevan sähkösopimuksen tai kiinteällä hinnalla varustetun sopimuksen.

Myös määräaikaiset sopimukset ovat nyt todella suosittuja hinnan varmuuden vuoksi. Toisaalta korkeiden hintojen vuoksi moniin määräaikaisiin sopimuksiin onkin puolestaan hankittu erillinen vaihtoturva, jonka ansiosta sopimusta voidaan vaihtaa määräajan sisällä edullisempaan, jos sähkön hinta laskee. Näin ollen Venäjältä tuotavan sähkön tuonnin päättymisellä ei näyttäisi olevan kovin suurta vaikutusta tavallisen suomalaisen arkeen.

Askel askeleelta omavaraisempi Suomi

Venäjän päätös lopettaa sähkön tuonti Suomeen on edistänyt myös Suomen omavaraisuuteen tähtääviä strategioita. Jo pitkään jatkunut epävakaa maailman poliittinen tilanne onkin johtanut hiljalleen siihen, että Suomi – monien muiden maiden joukossa –turvautuu entistä tehokkaampiin keinoihin kasvattaa omavaraisuutta.

Tässä on onnistuttu muun muassa lisäämällä kotimaista tuulivoiman tuotantoa. Lisäksi Olkiluodon kolmas ydinreaktori tulee edistämään omavaraisuutta, vaikka näillä näkyminen reaktorin käyttöönotto onkin siirtynyt. Alunperin uusi reaktori piti ottaa käyttöön kesällä 2022, mutta viivästyksen vuoksi käyttöönotto on siirretty näillä näkymin syksylle 2022.

Vaikka Venäjän päätöstä lopettaa sähkön tuonti Suomeen ehdittiin jo ennakoida, päätös tästä tuli yllättävän nopeasti. Lisäksi päätös ajoittui samanaikaisesti siihen hetkeen, kun Presidentti Sauli Niinistö oli ilmoittanut kannattavansa Suomen Nato-jäsenyyttä.

RAO Nordicin todelliset syyt päätöksen tekemiselle vaikuttavat siis hieman moninaisemmilta kuin mitä yhtiö on alun perin näyttänyt, mutta monien asiantuntijoiden mielestä tämä päätös on pelkästään edistänyt Suomen matkaa omavaraiseen sähköntuotantoon, jonka odotetaan täyttyvät jo vuosien 2023 ja 2024 vaihteessa.