Miksi sisältömarkkinointi kannattaa?

Laadukkaasti tuotettu markkinointiviestintä ei välity asiakkaalle mainoksena. Kuva:

Sisältömarkkinoinnin tarkoituksena on tuottaa valitulle kohderyhmälle laadukasta, hyödyllistä ja kiinnostavaa sisältöä.

Sisältömarkkinoinnin avulla yritys pyrkii edistämään palveluiden ja tuotteiden myyntiä.

Digitaalisen kehityksen myötä sisältömarkkinoinnin merkitys on korostunut entisestään, ja monet yritykset hyödyntävätkin jo aktiivisesti sisältömarkkinointia esimerkiksi some-markkinoinnissaan.

Sisältömarkkinoinniksi voidaan laskea myös muun muassa asiakaslehdet, erilaiset oppaat, some-kampanjat ja blogikirjoitukset.

Onko sinun yrityksesi panostanut laadukkaaseen sisällöntuotantoon?  Lue viisi syytä, miksi sisältömarkkinointi kannattaa.

1. Asiakasystävällisyys

Sisältömarkkinointi on asiakkaalle miellyttävää markkinointia. Asiakas voi kokea perinteisten markkinointikanavien, kuten radion tai television kautta tapahtuvan mainonnan ahdistavana, koska hän ei voi itse valita, millaista mainosviestintää hänelle välitetään.

Sisältömarkkinoinnissa asiakas saadaan tulemaan yrityksen luo kiinnostavan ja hyödyllisen sisällön lukemisen kautta.

Laadukkaasti tuotettu sisältö ei välity asiakkaalle mainoksena, sillä hän kokee saavansa itselle hyödyllistä tietoa, neuvoja tai muuten vain viihdyttävää ja kiinnostavaa luettavaa. Onnistuneen sisältömarkkinoinnin tärkein juttu onkin laadukkaan sisällön tuottaminen.

2. Kohderyhmän tehokas tavoittaminen

Ihmiset etsität yhä enemmän tietoa kiinnostavista tuotteista ja palveluista Internetistä, ja tiedonhaku-työkaluna toimii usein helppokäyttöinen Google. Asiakas ei jaksa selata Googlen antamia hakutuloksia kuitenkaan kovin pitkälle, joten yrityksen sijoittuminen hakutulosten kärkisijoille on tärkeää.

Mitä laadukkaampaa sisältöä yritys kykenee tuottamaan, sitä korkeammalle hakutuloksissa se sijoittuu.

3. Brändi tutuksi

Yritys kasvattaa ja vahvistaa bränditietoisuutta luomalla laadukasta ja merkityksellistä sisältöä haluamalleen kohderyhmälle.

Perinteisten markkinointikanavien kautta toteutettava mainonta on yksisuuntaista vuorovaikuttamista yritykseltä asiakkaalle. Sisältömarkkinoinnissa asiakas voi kommentoida, keskustella, antaa palautetta ja olla suoraan yhteydessä yritykseen. Tällainen vuorovaikutuksellinen suhde antaa yritykselle mahdollisuuden luoda suhteita potentiaalisiin asiakkaisiin sekä edistää brändi-imagoaan.

Suunnitelmallisen ja pitkäjänteisen sisältömarkkinoinnin avulla yritys luo brändiä, joka jää kuluttajien mieleen.

4. Edullista markkinointia

Perinteiseen mainontaan verrattuna sisältömarkkinointi on edullista. Sisältömarkkinointi ei ole perinteisen mainonnan tavoin medioihin rahalla sijoitettua tai esimerkiksi ajallisesti erilaisiin kampanjoihin sidottua mainontaa. Sisällöntuotanto ei ole myöskään kertakäyttömarkkinointia, sillä laadukkaasti tuotetulla ja kiinnostavalla sisällöllä uusia lukijoita tavoitetaan vielä useidenkin vuosien jälkeen.  Digitaalista sisältöä yritys voi muuttaa nopeasti ja helposti haluamallaan tavalla muun muassa vuorokaudenajan, kampanjan tai kohderyhmän mukaan.

5. Useita markkinoinnin mittareita

Perinteiseen mainontaan verrattuna sisältömarkkinoinnissa yrityksellä on käytössään useita markkinoinnin arvioinnin mittareita. Mittareiden avulla yrityksen on mahdollista tehdä korjaavia toimenpiteitä hyvinkin nopeasti missä tahansa markkinoinnin vaiheessa.

Sisältöjen kulutusta, kuten kävijämäärää ja sivunäyttöjä, yritys voi seurata helposti ilmaisilla kävijäseurantatyökaluilla, kuten Google Analyticsillä. Yhtenä mittarina toimivat lukijoiden reagoinnit sosiaalisessa mediassa jaettuihin sisältöihin. Tykkäävätkö, kommentoivatko tai jakavatko lukijat sisältöä? Liidien eli potentiaalisten asiakkaiden määrä ja laatu sekä konversioprosentit ovat tärkeitä sisältömarkkinoinnin mittareita. Kuinka moni sosiaalisen median kautta yrityksen sivulle saapunut lukija päätyy asiakkaaksi?

Sisältömarkkinoinnissa sisältö ratkaisee. Huolellisesti suunnitellulla, kohderyhmää palvelevalla ja kiinnostavalla sisällöllä yritys tavoittaa haluamansa kohderyhmän edullisesti, tehokkaasti ja brändiä nostattavasti.

Tarjoamme yrityksellesi tehokasta ja laadukasta sisältömarkkinointia!

Tutustu tarkemmin ja ota yhteyttä