Kun talous on tiukilla, suunnitelmallinen budjetointi auttaa

Kuva:

MAINOS - OMALAINA.FI -

Tiukentuneessa

taloudellisessa tilanteessa monen mielessä pyörii, kuinka omat tulot

saisi riittämään mahdollisimman hyvin. Ratkaisu on henkilökohtainen

budjetti: budjetin laatiminen ja sen noudattaminen ovat avainasemassa,

kun tarkoitus on saada pidettyä raha-asiat tiukasti omissa käsissään.

Kun selkeä budjetti on tehty, tiedetään tasan tarkkaan, mihin rahaa

kulloinkin käytetään. Budjettia laatiessa on syytä pitää mielessä myös

joustavuus: tilanteet muuttuvat ja kuukaudet saattavat vaihdella

keskenään huomattavastikin.

Kun budjetti on laadittu, arkea voi

elää rauhallisin mielin. Joskus kuitenkin eteen tulee odottamattomia

tilanteita: pesukoneen tai auton hajoamista ei yleensä voi ennakoida.

Odottamattomassa tilanteessaOmalaina.fi

saattaa pelastaa tilanteen. Suunnitelmallisempi ratkaisu on toki

käyttää puskurisäästöjä, jotka voivat olla korvaamaton apu

ennakoimattomien tilanteiden varalta. Puskuriin säästetään rahaa joka

kuukausi yllättävien tilanteiden varalle, jolloin oma talous kestää

takaiskuja huomattavasti paremmin.

On monia tapoja ottaa talous haltuun

Omaa taloutta voi hallita monin eri tavoin. Yksi keino on tarkastella

kriittisesti omia kulutustottumuksiaan ja karsia tarpeettomat kulut

pois. Myös ostosten hintojen seuraaminen ja vertailu on hyvä tapa

havainnoida, mihin rahaa käytetään.

Lisätulojen hankkiminen on

myös hyvä ajatus. Lisätuloja voi hankkia tekemällä töitä esimerkiksi

freelancerina tai tarjoamalla erilaisia palveluita esimerkiksi

Facebookin paikallisissa ryhmissä. Jos on taitava käsistään, voi myös

myydä itse tehtyjä käsitöitä tai leipomuksia.

Katse peiliin ennen ostopäätöstä

Ennen kuin ryntää pää kolmantena jalkana shoppailemaan, on hyvä

ajatus pysähtyä hetkeksi miettimään, onko haluttu tavara todellakin

tarpeellinen. Voisiko sen ehkä ostaa käytettynä? Tai voisiko sen saada

lainattua? Löytyisikö se muualta edullisemmin? Jos tiedetään, että

voidaan lainata ystävältä sukset, ei niitä kannata ostaa omiksi vain

yhden laskettelureissun takia.Kiertotalous

on nykyään suosittua ja erilaiset yhteisomistajuuspalvelut ovat

aktiivisesti käytössä etenkin suuremmissa kaupungeissa. Joillakin

paikkakunnilla kirjastosta voi lainata kirjojen lisäksi myös esimerkiksi

porakoneen.

Passiiviset tulot

Passiiviset tulot ovat tulonlähteitä, jotka tuottavat tuloja ilman

jatkuvaa aktiivista työtä. Miten tämä käytännössä toteutuu? Kuten kaikki

tulo, myös passiivinen tulo vaatii alkuun hieman panostusta. Työtä on

ensin tehtävä, jotta tulot voivat myöhemmin kertyä ilman jatkuvaa ajan

tai rahan panostamista. Esimerkkejä passiivisista tuloista ovat

osinkotulot, kiinteistöjen vuokratulot ja sijoitusten tuotto. Myös

erilaiset verkkokurssit ovat nousseet suosituiksi: kuka tahansa voi

nykyään tehdä oman verkkokurssin, kuvata opetusvideot etukäteen ja myydä

sitten kurssia, jonka opetuksista uudet asiakkaat ovat kiinnostuneita.

Passiivisen

tulon lähteen valinnassa on kuitenkin oltava varovainen, sillä se voi

vaatia aluksi suuria investointeja ja aikaa. Lisäksi tämä voi olla myös

riskialtista, joten kannattaa miettiä huolella, ovatko mahdolliset tulot

riskien arvoisia. Kaikki passiiviset tulonlähteet eivät myöskään

koskaan kanna hedelmää, joten epäonnistumisen ja turhan työn tekemisen

mahdollisuus on olemassa.

Näiden vinkkien avulla on helppoa tarkastella omaa kuluttamista ja

taloutta uusin silmin! Kun kokonaisuus on hallinnassa, pysyvät myös

tulot ja menot tasapainossa.