lauantai 8.5.2021 | 22:56
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
Kolumni

Hanna-Mari Laitalan kolumni: Kuinka kasvattaa tulevaisuuden ”hyviksiä”

To 18.2.2021 klo 05:30

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kolmen lapsen äitinä ja alueemme luonnonvara-alan ammatillisesta koulutuksesta vastaavana olen monesti tuntenut melkomoista riittämättömyyttä ilmastonmuutoksen ja kestävyysvajeen edessä. Osaammeko opettaa oikeita asioita tulevaisuuden tekijöillemme ja teemmekö tarpeeksi toimenpiteitä turvataksemme tuleville sukupolville mahdollisuudet elää? Missä ovat suurimmat muutostarpeet ja mikä taho vastaa mistäkin vajeesta tai päästöstä?

Tosiasia on, että sormella osoittelu ei auta. Syyllisen etsiminen ei johda meitä ilmasto-ongelman ratkaisujen ääreen. Ainut tapa päästä eteenpäin todellisen kestävän maailman rakentamisessa on hidas ja äärimmäisen haastava tehtävä muuttaa ihmisten tapaa suhtautua talouteen, maailmaan ja toisiinsa. Globaalisti tehtävä on vielä potenssiin hidas ja hankala, sillä iso osa maailmaa on vasta hurmoksellisessa nousukiidossa kohti länsimaista elintasoa ja kulutushysteriaa. Lisäksi esimerkiksi koulutuksella ei kaikkialla tavoiteta ihmisiä yhtä kattavasti, kuin meillä Suomessa. Haaste on siis iso mutta onnistua voi samoin, kun elefantin syömisessä, pala kerrallaan.

Suomen koululaitos on maailman parhaimpien joukossa ja perusopetuksen opetussuunnitelmaan otettiin jo vuonna 2014 vahvasti mukaan ekososiaalinen sivistyskasvatus, jonka tavoitteena on rakentaa pohjaa uudenlaiselle tavalle arvottaa ihmisyyttä ja ympäröivää maailmaa. Ekososiaalisesti sivistynyt kansalainen määritellään tiivistetysti seuraavalla tavalla: ”Hän tunnistaa ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen todellisuuden välisiä keskinäisriippuvuuksia ja ymmärtää oman toimintansa vaikutuksia muihin ihmisiin, luontoon ja yhteiskuntaa. Hän toimii ymmärryksensä mukaan myötätuntoisesti ja osallisuutta edistäen.” Edellä mainitun tyypin kasvattamiseen ei riitä, että koulussa opitaan lukemaan ja laskemaan; on opittava olemaan hyvä ihminen itselleen ja ympäristölleen, on ajateltava täysin eri tavalla, kuin talouden ohjaamat sukupolvet ovat pääsääntöisesti ajatelleet.

Opettaja ei enää selviä kaatamalla tietoa lasten ja nuorten päähän, vaan hän toimii opastajana ja ohjaajana elinikäiselle oppimispolulle ja kehittää opiskelijassa niitä taitoja, joilla tullaan pärjäämään jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Tulevaisuus vaatii mm. seuraavia taitoja; empaattisuutta, vastuullisuutta, tiedon käsittelytaitoja, ympäristötietoisuutta, rohkeutta, yhteistyökykyä ja kykyä kokeilla uutta ennakkoluulottomasti. Opettajat ovat paljon vartijoina ja eivät selviä tehtävästään yksin, kotien ja koko yhteiskunnan on autettava kaikin mahdollisin keinoin, jotta tulevaisuuden ”hyviksillä” on mahdollisuus kasvaa täyteen kukoistukseensa.

Yksittäisen vanhemman tiellä kohti ekososiaalisesti kestävämpää arkea ja kasvatusta auttaa muistutus siitä, että itse kukin voi vaikuttaa – maailmaa on mahdollista muuttaa pala kerrallaan yksin ja yhdessä. Meidän käsissämme on kannustaa ja tukea lapsia löytämään elämään onnea oikeasti tärkeistä asioista, sekä kasvattaa heitä toimimaan muita ihmisiä, eläimiä ja ekosysteemejä kunnioittavalla tavalla. Olin tällä viikolla mukana maakuntaliiton strategiaseminaarin pientyöpajassa, jossa oli lisäkseni mukana alueemme kirkkaimpia mieliä. Kolme viidestä osallistujasta sanoi ottaneensa uusia kestäviä toimintamalleja käyttöönsä lapsiensa kannustamana ja opettamana. On helppo päätellä, että tällä tavalla kuulluksi tullut lapsi on seuraavan sukupolven kirkas mieli ja luo uusia edellytyksiä toimia piirun verran paremmin.

Pieni teko päivässä on vuodessa 365 tekoa ja 365 mahdollisuutta opettaa lapselle, miten hän voi olla ”hyvis” ja osa isoa, yhteistä kokonaisuutta, jota maailmaksi kutsutaan. Kuunnelkaa lapsianne, heillä on iso ja vaativa urakka edessään. Meillä on vielä mahdollisuus antaa heille paremmat mahdollisuudet onnistua meitä paremmin ekosiosiaalisina hyviksinä. Ja opettajat, jaksakaa vielä vähän, työnne kantaa hedelmää päivä päivältä enemmän, me kaikki yritämme auttaa teitä parhaamme mukaan!

Hanna-Mari Laitala

Kannuslainen luonnonvara-alan

toimialapäällikkö

#