torstai 28.1.2021 | 04:37
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
Uutiset

Kannuksessa alkoi kuuleminen pohjavesialueiden luokituksista ja rajauksista

Joni Mäki-Petäjä
Ke 6.1.2021 klo 18:00

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) alueen pohjavesialueet rajataan ja luokitellaan uudelleen.

Uuden lainsäädännön myötä kaikkia pohjavesialueita tarkastellaan niiden suojelutarpeen ja vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden kannalta.

Samalla tarkastellaan pohjavesialueilla esiintyviä pohjavesistä riippuvaisia ekosysteemejä. Nyt vuorossa ovat ne pohjavesialueet, joiden pääsijaintikunta on Kannus.

Rajaus- ja luokitusmuutoksista järjestetään kuuleminen, jolloin kuntalaisilla on mahdollisuus esittää pohjavesialueiden luokitusten ja rajausten kannalta olennaista tietoa.

Kannuksen alueella on ennen luokitustarkastusta seitsemän (7) pohjavesialuetta.

Luokitustarkistuksessa ehdotetaan Iso-Hannin pohjavesialuetta poistettavaksi ja Hietajärven pohjavesialue rajattavaksi vedenhankintaa varten tärkeäksi pohjavesialueeksi pohjavesitutkimuksen perusteella.

Hietaseljänharjun pohjavesialueelle ehdotetaan merkittävää laajennusta etelään pohjavesitutkimuksen perusteella.

Hietakankaan ja Narikan pohjavesialueille ehdotetaan pienempiä laajennuksia.

Pohjavesialueiden luokitus- ja rajausehdotuksia koskevat aineistot ovat nähtävillä Kannuksen ja Kokkolan kaupungin virallisilla ilmoitustauluilla 22.1.2021 saakka.

ELY-keskus korostaa, että pohjavesialueita luokitellaan ja rajataan ainoastaan hydrogeologisen tiedon ja vedenhankinnan perusteella.

Lain mukaan ELY-keskus luokittelee pohjavesialueen vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden ja suojelutarpeen perusteella seuraavasti:

-1-luokkaan vedenhankintaa varten tärkeän pohjavesialueen, jonka vettä käytetään tai jota on tarkoitus käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan taikka talousvetenä enemmän kuin keskimäärin 10 kuutiometriä vuorokaudessa tai yli viidenkymmenen ihmisen tarpeisiin.

-2-luokkaan muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen, joka pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella soveltuu 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön.

- Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luokittelee lisäksi E-luokkaan pohjavesialueen, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen.

#