maanantai 3.8.2020 | 14:34
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
Mielipide

Mielipide: Selvyys talouden kokonaiskuvasta saatava ennen Toholammin koulun rakennusurakkaa

To 30.7.2020 klo 07:00

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Esa Säkkinen kirjoitti Lestijoessa 9.7. Toholammin uuden koulun rakentamisesta.

Säkkinen kiinnitti huomiota siihen, ettei hanke ole kokonaisuudessaan edennyt valtuuston linjauksen mukaisesti. Valtuuston päätökseen liittyy valtuuston yksimielinen ponsi, jossa tehdään selväksi, että kirkonkylän kouluinvestointi ei saa vaarantaa kyläkoulujen asemaa, eikä uutta koulua rakenneta niiden kustannuksella.

Valtuuston päätöksen jälkeen on maailma muuttunut merkittävällä tavalla ja Toholammin kunnassakin käynnistettiin taloudellinen selvitystyö kevään aikana. Osa selvitystyötä on niin sanotun ”tiekartan” laatiminen, jonka luonnosversio jaettiin kunnanhallituksen jäsenille ennen viimeisintä kunnanhallituksen kokousta.

Kevään mittaan kunnan investointien mahdollisuutta on pohdittu iltakouluissa. Esitetyissä laskemissa kunnan talouden on esitetty kestävän uuden koulun investoinnin, kunhan sote-rakennukset saadaan myytyä ja sote-menoista puristetaan reilu miljoonan säästöt lähivuosina. Vastaavia säästöjä ei muilta sektoreilta ole saatavissa.

Tiekarttaluonnokseen nämä toimenpiteet eivät kuitenkaan sisältyneet. Sen sijaan, vastoin aikaisempaa puhetta, oli säästöjä haettu kylien palveluiden karsimisesta. Kylien palveluiden alasajo sidottiin tiekartassa uuden koulun valmistumiseen, vastoin valtuuston yksimielistä pontta. Tämä kehitys ei mielestämme ole oikean suuntainen. Lisäksi kylien palveluiden karsimisesta ei saada riittävää, yli miljoonan euron tulosparannusta, joka uuden koulun tuomien lisämenojen myötä tarvitaan kunnan talouden tasapainottamiseksi pitkällä tähtäimellä.

Uuden koulun rakentaminen on Toholammin taloustilanteessa mittava urakka. Lisäksi uuden paloaseman investointi tuli ”puskista” tänä keväänä. Siitä ei ole mitään mainintaa valtuuston joulukuussa hyväksymässä investointiohjelmassa 2020-2024. Nyt paloaseman investointia suunnitellaan ensi vuoden talousarvioon.

Vastuullista hallintoa on, että muuttuneisiin olosuhteisiin reagoidaan ja ennen kaikkea se, että taloudelliset edellytykset, ”tiekartta”, käsitellään ennen suurta investointia. Viimeksi tiekartan käsittely oli sijoitettu kunnanhallituksen kokouksen jälkeen, siksi urakkatarjoukset täytyi vielä jättää pöydälle. Haluttiin selvyys kokonaiskuvasta. Muu järjestys ei ole mielestämme mahdollista.

Viimeisin hallituksen iltakoulu todennäköisesti selkeytti tilannetta.

Toholampi on laajasti asuttu kunta, jossa on hyvinvoivat kyläyhteisöt. Koko kunnan kehittäminen ja elinkelpoisuus tulee turvata, asuuhan liki puolet kuntalaista taajaman ulkopuolella.

Ville Suomala

Virpi Ali-Haapala

Jukka Rimpioja

Kaija Polso

Vastuullista hallintoa on, että muuttuneisiin olosuhteisiin reagoidaan ja ennen kaikkea se, että taloudelliset edellytykset, ”tiekartta”, käsitellään ennen suurta investointia.

#