perjantai 3.7.2020 | 00:20
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
Mielipide

Tätä mieltä: Kuntalaissa säädettyä demokratiaa vai patriarkaalista päätöksentekoa?

To 18.6.2020 klo 08:33

Kuntalaissa säädettyä demokratiaa vai patriarkaalista päätöksentekoa? Valinta on viime kädessä kuntalaisten

Kalajoen valtuustosalissa arvosteltiin jälleen kaupunginhallitusta. Tällä kertaa sille kuntalaissa annetun tehtävän hoitamisesta otto-oikeuden käyttöön liittyen. Samoin – jälleen kerran – myös luottamushenkilöitä pohjaesityksistä poikkeavien päätösesitysten tekemisestä toimielimissä. Vaikuttaa siltä, että patriarkaalisen toimintakulttuurin jäänteet istuvat meillä Kalajoella poikkeuksellisen tiukassa ja julkista keskustelua asiasta on syytä jatkaa.

Aikaisempien vuosikymmenten pitkäaikainen kaupunginhallituksen puheenjohtaja korosti otto-oikeuden käyttämiseen liittyen luottamusta – kaupunginhallituksen tulisi luottaa lautakuntien päätöksiin eikä sen tulisi käyttää sille kuntalaissa säädettyä oikeutta ottaa lautakuntien päättämiä asioita otto-oikeudella itselleen ratkaistavaksi. Jo aikaisemmassa puheenvuorossa kaupunginhallitus päätyi arvostelun kohteeksi muistutettuaan viranhaltijoita tarpeesta jo valmistelun aikana riittävästi huolehtia yrittäjien yhdenvertaisesta eli lainmukaisesta kohtelusta. Edelleen arvosteltiin myös luottamushenkilöitä, pohjaesityksistä poikkeavien esitysten tekemisestä toimielimissä.

Esitetty ajatusmalli esimerkiksi otto-oikeuden käyttöön liittyen on ongelmallinen, koska kyse on keskeisestä ohjausvälineestä kunnan hallinnossa ja toiminnassa – ylemmän toimielimen mahdollisuudesta ottaa käsiteltäväkseen asia, jossa alempi viranomainen on tehnyt päätöksen. Otto-oikeus on uudessa kuntalaissa määritelty nimenomaan kunnanhallituksen keskeiseksi työvälineeksi hoitaa sille kuntalaissa säädettyä velvoitetta sovittaa yhteen ja koordinoida kunnan hallintoa ja toimintaa. Mistä on kyse, kun kaupunginhallitusta tämän tehtävän hoitamisesta toistuvasti arvostellaan?

Herää myös laajemmin kysymys siitä, miksi useiden demokraattisen järjestelmämme peruselementtien käyttämistä toistuvasti kritisoidaan? Arvostelijoiden tavoittelemana vaihtoehtoisena ”hallintomallina” tuntuu olevan vanhakantaisen patriarkallisen eli ”ehdottoman isäntävallan” säilyttäminen. Mutta kuka silloin toimii isäntänä? Esitetyn arvostelun perusteella viranhaltijat ja lautakunnat. Sellainen ei eduskunnan meille säätämän järjestelmän kuulu olla eikä kyseisen kaltainen vanha toimintakulttuuri voi mitenkään enää olla se tapa, jolla yhteisistä asioista nyky-yhteiskunnassa päätetään.

Jotta tällaisesta, koko laillista järjestelmäämme vaarantavasta ja varsin kyseenalaisesta toimintakulttuurista päästään lopullisesti eroon, kuntalaisilla on seuraavissa vaaleissa tärkeä tehtävä.

Meri Säteri

Sari Alajoki

Jenni Ekoluoma

Hanna Halmeenpää

Otto-oikeus on uudessa kuntalaissa määritelty nimenomaan kunnanhallituksen keskeiseksi työvälineeksi.

#