tiistai 4.8.2020 | 06:23
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
Uutiset

Kalajoen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Riitta A. Tilus kirjoittaa Kalajoen kaupungin kehityskuvista

Ke 15.5.2019 klo 20:00

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kalajoen kaupunki on kasvanut kuntaliitosten Raution liittymisen 1970-luvulla ja Himangan liityttymisen 1.1.2010 välillä kaupungiksi. Kaupunki sai yhteisesti lisää resursseja ja on kehittynyt poliittisten päätösten kautta, mutta ennen kaikkea yrittävien ihmisten työn ja kotiseuturakkauden myötä. Nyt olemme vajaan13.000 asukkaan monipuolinen ja elinvoimainen, kehitysvaiheessa oleva kaupunki, jonka haasteena on kaikkien kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja elämisen edellytysten turvaaminen. Meillä on neljä keskusta; Raution ja Himangan entiset kuntakeskukset, Hiekkasärkkien alue ja varsinainen kaupunkikeskus. Kun liitoskunnat aikanaan tekivät päätöksensä liittymisestä valtiovallan kannustuksella ja tarjotuilla ”porkkanarahoilla”, tavoitteena oli uskomus, että alueita kehitetään paremmin kuin yksin toimiessa olisi mahdollista. Maailma muuttuu ympärillämme ja me sen mukana. Arvot ja arvostukset muuttuvat. Globaali maailma on joka hetki sekunnin murto-osan päässä meistä. Digitalisoituva ja sähköistyvä maailma muuttaa elämäämme taloudellisesti, henkisesti ja sosiaalisesti.

Meillä on kuitenkin mahdollisuus ja itsenäinen päätösvalta rajatuilla resursseilla.

Moni on tyytyväinen, jos oma toimeentulo on turvattu. Meillä on nähtävää ja koettavaa, on merta, metsää ja elämyksiä. Hiekkasärkkien alue näyttäytyy koko laajuudessaan turisteille ja siellä asuville. Moni kysyy, oivallammeko sinne luodut ja siellä olevat työpaikat ja sitä kautta saadun verotulot. Toki oivallamme. Kaikki eivät voi kuitenkaan asua ja saada toimeentuloansa sieltä. Jonkun pitää ja joku voi vielä viljellä maata ja tuottaa ruokaa ja muita tuotteita ja raaka-aineita elämisemme tarpeisiin myös muilla alueilla. Kylät ja maisemat on syytä pitää elävinä. Siinä on haastetta, jotta palvelut siellä voidaan turvata ja sielläkin elää. Meillä kaikilla on samat tarpeet. Tarvitaan yhteiskunnan turvaamia ja jonkun tuottamia palveluja.

Kalajokea on kehitetty kaupungistumistrendin mukaisesti. Se on hyvä asia, mutta olemmeko kuunnelleet tarpeeksi kuntalaisten mielipiteitä koko kaupungin näkökulmasta. Onko kaupungin kokonaisvaltainen kehittäminen unohtunut? Väestökehitys on negatiivinen. Osa kuntalaisista on äänestänyt jaloillaan. Osa on siirtynyt suurempiin keskuksiin. Etenkin nuoret lähtevät opiskelun myötä pois, eivätkä palaa ilman koulutustaan vastaavaa työpaikkaa. Myös lapsiperheet ratkaisevat asumispaikkansa työn ja palvelujen perusteella. Kalajoella toki on työpaikkoja. Lasten päivähoito ja palvelut ovat pääosin kunnossa ja koulutiloja parannetaan, mutta koko yhteiskunnan ongelmat näkyvät myös meillä.

Raution kehitys näyttää positiiviseltä. Olemme päätöksillämme mahdollistaneet, että koulu- ja monipalvelukeskus rakentunee sinne. Rautiolaiset yrittäjät ovat ryhtyneet suunnittelemaan ja toteuttamaan vanhusten hoiva- ja asumispalveluja ja mahdollisesti myös varhaiskasvatuspalveluja. Näkymät ovat hyvät.

Himangan osalta tilanne ei ole yhtä valoisa. Asenne himankalaisten palvelujen kehittämiseen on pidättelevä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuus, toimivuus ja terveellisten tilojen tarve on ilmeinen. Himangan kaupunginosassa on samat mahdollisuudet meren äärellä kuin koko Kalajoella ja ne pitäisi nähdä yhteisinä mahdollisuuksina ja kehittämishalukkuutena. Näköpiirissä on ollut tiettyjen toimintojen ja niiden mahdollistamien fyysisten tilojen alasajo. Himangalla ollaan huolestuneita. Himanka on perinteisesti suuntautunut myös Kokkolaan ja muihin naapurikuntiin, joissa monella himankalaisella on työpaikka. Jotta nämä ihmiset voisivat luottaa kotikaupunkinsa haluun turvata ja kehittää Himangan palveluja, voisivat he myös varmemmin asettua ja jäädä alueelle asumaan. Tästä meitä valtuutettuja nuoret lapsiperheet ovat jo muistuttaneet ja odottavat nyt tekoja. Nämä nuoret äidit ja isät ovat koulutettuja ja aikaansa seuraavia lapsiperheitä ja potentiaalisia kaupungin päättäjiä. Kalajoen keskustaan luodut palvelut ovat toki kaikkien käytettävissä, mutta lähipalvelut himankalaisille on turvattava. Meillä on huoli monista yrittäjistä, jotka nyt toimivat Himangalla. Onko näiden jatkumismahdollisuuksia kaupungin henkilöstön kautta kartoitettu ja siihen tartuttu? Vajaan 3000 asukkaan yhteisössä on kehittämispotentiaalia ja tarvetta löytää uusia yritysideoita, jos tätä potentiaalia kannustetaan ja luodaan usko siihen, että kaupungin Himangan osassakin on palveluja ja täällä voi asua, elää ja yrittää. Teknisen lautakunnan luottamushenkilöjäsenet tekivät esityksen Himangan terveyspalvelujen ym. tilojen suunnittelua ja rakentamista varten asetettavasta hankeryhmästä, koska valltuusto päätti vuoden 2019 talousarviossa varata yhteisen 200.000 euron määrärahan sekä Kalajoen terveyskeskuksen A-osan että Himangan terveys- ym. tilojen suunnittelua varten. Kaupunginhallituksen käsissä on nyt asian pikainen eteneminen, kuten valtuusto on edellyttänyt.

Riitta A. Tilus, valt.pj.

#