maanantai 17.6.2019 | 13:16
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
Uutiset

Se koira älähtää, mihin karstu kalahtaa

Lestijoki+
To 10.1.2019 klo 08:35

Otsikon mukainen sananlasku tuli mieleeni, kun luin mm. Kalajokiseutu-lehdestä 4.1.19 Raili Myllylän antaman vastineen Eija Pahkalan kirjoitukseen ”Säilyykö palvelut Kalajoella kun sote tulee?” Vähän ihmettelin, kun Railin vastine oli jo samassa Kalajokiseutu-lehdessä Eijan kirjoituksen kanssa.

Valtuusto käsitteli v. 2019 talousarviota ja vuosien 2020-2021 taloussuunnitelmaa kokouksessaan 17.12.18 § 125. Kokous kesti vajaat 7 tuntia.

Valtuuston kokouksessa nousi vahvasti esille sote-kiinteistöt.

Kaupunginjohtaja esitti jo kaupunginhallituksessa yllättäen 200.000 euron suunnittelumäärärahan Kalajoen terveyskeskuksen vanhan A-osan korvaamiseksi uusilla tiloilla ja 4 milj. euroa tilojen rakentamiseksi v.2020. Esittelyissä ei ko. asiasta aiemmin puhuttu mitään. Olin valtuuston puheenjohtajana hämmästynyt. Meille vakuutettiin hallituksen kokouksessa, että Kalajoen tilat ovat niin epäterveelliset, että on pikaisesti saatava uudet tilat, sillä kaupungilla on 0-toleranssi sisäilmaongelmiin.

Kysyin, mikä on tilojen pinta-ala ja kustannusarvio. Vastausta ei tullut. Kysyin myös, ovatko perusturva- tai tekninen lautakunta käsitelleet asiaa. Vastaus oli, että ei.

Kaupunginhallituksessa jäsen Eija Pahkala esitti, että sama suunnittelumääräraha ja rakentamisraha lisätään Himangan terveysaseman korvaamiseksi uusilla tiloilla, koska tilat ovat yhtä huonokuntoiset ja epäterveelliset molemmissa osissa kuntaa.

Kaupunginhallitus äänesti kaupunginjohtajan ja Pahkalan esityksestä. Äänestystulos oli 4/4 puheenjohtajan äänen ratkaistessa, että vain Kalajoen määrärahat jäivät esitykseen. Valtuusto oli kuitenkin Himangan osalta päättänyt jo 2.5.2018 § 31, että ”Himangalta luovutetaan tontti yksityiselle toimijalle tehostetun palveluasumisen rakentamiseen 20 paikkaa + 10 senioriasumispaikkaa. Samaan yhteyteen rakennutetaan tilat terveysasemalle, jotka kaupunki vuokraa”. Tälle asialle ei valmistelua ole tehty, joten Pahkalan esitys oli varsin oikeutettu.

Valtuuston kokouksessa Pahkala teki esityksen, että sekä Kalajoen terveyskeskuksen vanhan A-osan korvaamiseen ja Himangan terveysaseman korvaamiseen uusilla tiloilla n.250-300 m2, varataan suunnitteluun 200.000 euroa ja rakentamiseen molempiin 4 milj. euroa, yht. 8 milj. euroa. Perusteluna Pahkala totesi, että sote-uudistuksessa Himangalle on suunniteltu terveysasema. Investoinnit ovat kumpikin alle 5 milj. euroa, joten sosiaali- ja terveysministeriön poikkeuslupaa ei tarvita.

Raili Myllylän vastaesitys oli, että varataan vain 200.000 euroa molempien suunnitteluun ja poistetaan rakentamisraha ja asiasta päätetään selvitysten jälkeen. Myllylä perusteli esitystään, että tarvitaan sosiaali- ja terveysministeriön poikkeuslupa, kun hankkeet ovat yhteensä yli 5 milj. euroa ja pitää keskustella maakunnan kanssa. Äänestyksessä Myllylän esitys voitti äänin 17/14. Suunnitteluun jäi 200.000 euroa ja investointiosan rakentamisrahat poistettiin.

Oli onneton sattuma, että valtuuston kokouksesta oli poissa monta valtuutettua ja osa poistui jo kesken kokouksen, mikä kuuluu siihen sarjaan päätöksentekoa, että sattuma ja tilanne ratkaisee. Sekin on demokratiaa. Toivoisin, että varsinaiset valtuutetut olisivat paikalla ainakin talousarviokokouksessa.

Päätöksenteko oli puutteellista. Moni valtuutettu puhui Himangan palvelukeskuksen ns. Mainingin kiinteistöstä, joka on vanhusten tehostetun palveluasumisen yksikkö ja todettu tarpeisiin sopivaksi ja kohtuullisessa kunnossa olevaksi rakennukseksi myös maakunnan suorittaman katselmuksen perusteella. Me Himangalla asuvat valtuutetut olemme ”taistelleet”, että sitä ei purettaisi, vaikka viranhaltijoiden esitys on ollut purkaminen ja myyminen esim. Attendo Oy:lle. Pahkalan esitys koski huonokuntoiseksi todettua Himangan lääkäritaloa ja sen paikalle rakennettavia uusia terveysaseman tiloja, kuten valtuusto on jo aiemmin päättänyt.

On todella harmi, että valtuustossakin päätöksiä tehdään puutteellisin tiedoin ja väärän informaation perusteella eikä tiedetä mistä kiinteistöstä puhutaan. Valtuutettu Myllylä luomansa auktoriteetin varjolla halusi puumerkkinsä tähänkin käsittelyyn ja näin tuli antaneeksi väärää tietoa. Esillä oli myös, että edellä mainituista Mainingin tiloista osa korjattaisiin terveysasemaksi, vaikka tehostetun palveluasumisen paikat Himangalla vähenisivät. Paikat ovat tälläkin hetkellä yli 100-prosenttisessa käytössä. Paikkoja käytetään koko Kalajoen alueelta.

Vastineessaan Myllylä vakuuttelee, että ”hän on maakunnan toimielimissä huolehtinut Himangan terveysasemasta tulevassa palveluverkossa.” Huomautan Myllylälle, että se ei riitä, jos me Kalajoen valtuustona emme huolehdi siitä, että myös Himangan terveysasemaa varten on käytettävissä toimivat ja terveelliset tilat. Maakunta ei tiloja tule rakentamaan. Ne pitää meidän itse rakentaa ajoissa ja ne pitää olla vuokrattavissa siinä vaiheessa, kun maakunta aloittaa. Matkaa Himangan ja Kalajoen osien välillä on 25-45 km asuinpaikasta riippuen. Myös mahdolliset uudet rakennettavat tilat maakunta vuokraa. Vuokrataso on suhteellisen hyvä. Investoinnit meidän valtuustona tulee asettaa tärkeysjärjestykseen ja tasapuolisuutta noudattaen sekä alueellisesti että tilojen tarpeen mukaan.

On todella harmi, että kokouksen kulkua, puheenvuoroja ja perusteluja ei voi tarkistaa ja näyttää kuntalaisille videoinnin teknisten ongelmien vuoksi.

Kuulun maakuntauudistuksen valmistelun laajaan seurantaryhmään, jonka kokous oli Oulussa 20.12.18. Kysyin ja varmistin ensin oman keskustaryhmäni kokouksessa ja vielä koko laajan seurantaryhmän kokouksessa, että esittämäni tulkinta Kalajoen valtuustossa oli oikea ja myös Pahkalan valtuustossa tekemä esitys, että jokainen hanke on lain mukaan erillinen eikä tarvitse poikkeuslupaa. Jos yksittäinen hanke ylittää 5 milj. euroa, voidaan siihenkin saada poikkeuslupa mm. kiinteistöihin liittyvien ongelmien vuoksi, kuten valtuustossa ko. lainkohdan luin.

Laajan seurantaryhmän puheenjohtaja ja Oulun kaup.hallituksen puheenjohtaja Kyösti Oikarinen sanoi, että tilat kannattaa pitää kunnossa. Selkeä vastaus tuli myös muutosjohtaja Marjukka Manniselta ja sairaanhoitopiirin johtaja Ilkka Luomalta, joka myös näytti minulle läppäriltään samaisen lainkohdan, jonka itsekin valtuustossa luin. Jokainen hanke on erillinen ja mitä paremmassa kunnossa tilat ovat, sitä varmemmin maakunta tilat vuokraa. Lain määrittelemä poikkeuslupatarve koskee todella isoja hankkeita, kuten OYS:n yhden miljardin ylittävä hanke, joka sai poikkeusluvan. Sain monta kannustavaa kommenttia mm. oululaisilta jäseniltä, että pitäkää palveluistanne kiinni, jotta voitte lähipalvelut turvata.

Kaikille hyvää uutta vuotta 2019!

Riitta A. Tilus

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

#