MAINOS

Kannuksen kaupunginhallitus käsittelee koulukeskuksen kaavaehdotusta tiistaina – Raasakan koulun purkulupapäätös on lainvoimainen, ja uuden koulun suunnittelu jatkuu

Kannuksen teknisten palveluiden lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että nämä hyväksyisivät koulukeskuksen kaavaehdotuksen huomioiden lausuntojen takia tehdyt tekniset muutokset. Lautakunta hyväksyi torstain kokouksessaan lausuntoihin laaditut vastineet. Kaava mahdollistaa uuden Raasakan koulun rakentamisen. Asia on kaupunginhallituksen käsiteltävänä tiistaina.

Muutosehdotus on ollut yleisesti nähtävillä 18.3.–16.4.2021 välisen ajan. K.H. Renlundin museo pitäytyy edelleen luonnosvaiheen näkemyksessään, että asemakaavan muutoksen alueen suunnittelun lähtökohtana tulee olla olemassa olevien rakennusten säilyttäminen osoittamalla Koutosen ja Raasakan koulut riittävillä suojelumerkinnöillä.

Kaupungin johdonmukainen linjaus kummankin koulurakennuksen osalta on ollut se, että rakennuksia ei suojella vaan mahdollistetaan koulun alueen kehittyminen nykyisellä paikallaan ja tarvittaessa vanhat rakennukset puretaan. Tontilla siis sijaitsevat vuonna 1935 rakennettu Koutosen koulu sekä vuonna 1960 käyttöönotettu Raasakan koulu, jossa toimii tällä alakoulu sekä esiopetusryhmiä.

Ely-keskus puolestaan katsoo lausunnossaan, että kaavaprosessissa olisi tarkoituksenmukaista odottaa, kunnes Museovirasto on antanut lausuntonsa suojelukysymyksiin.

– Kaupungin tavoitteena on kaavan hyväksyminen suunnitellussa aikataulussa uuden koulun ja liikennejärjestelyjen toteuttamisen vuoksi. Vireillä olevan suojeluasian ratkaisu saattaa kestää pitkään ja uuden koulurakennuksen tarve on välitön. Koutosen koulun suojeluasian keskeneräisyydellä ei ole merkitystä asemakaavan hyväksyttävyyden kannalta, vastineessa todetaan.

Teknisen lautakunnan puheenjohtaja Janne Kivioja (kesk.) selventää, että uusi koulu voidaan rakentaa tontille, vaikka Koutosen koulurakennus tulisikin säilyttää. Tosin uuden koulurakennuksen sijaintia tontille pitäisi pohtia uudelleen. Raasakan koulun purkulupapäätös on puolestaan lainvoimainen.

– Ajatuksena on se, että vanha Raasakan koulu toimisi väistötiloina uuden koulun rakennustöiden ajan. Tuolla oppilasmäärällä se toisi säästöä lukuvuodessa satoja tuhansia euroja, toteaa Kivioja.

Kiviojan mukaan hankesuunnittelu jatkuu, ja aikataulut tarkentuvat vielä toukokuun aikana. Tämän hetkisten suunnitelmien mukaan Siltakadun kulku muuttuu koulukeskuksen kohdalla lähemmäs rautateitä, ja Valtatie 28:n ja koulukeskuksen tontin väliin tulee kevyen liikenteen väylä.