Mielipiteet

Heikki Salonsaaren julkinen kysymys: Maksattaako Lestijärven kunta jätevesihuollon vaihtoehdottomuuden mökkiläisillä?

Lestijärvellä on noin 400 mökkiä. Kirjoittaja pitää mökkeilijöiden jätevesikaivojen tyhjennysmaksuja kohtuuttoman korkeina, kun umpikaivolietteet on kuljetettava Kinnulaan. Kuva: Esko Keski-Vähälä

Lestijärvellä on noin 400 mökkiä, ja vain harva mökki on viemäriverkon piirissä. En tiedä, mikä on mökkien jätevesijärjestelmien jakauma suhteessa umpikaivo / imeytyskenttä / kemiallinen WC jne. Umpikaivoja on joka tapauksessa paljon. Umpikaivoja on myös viemäriverkon ulkopuolisilla asuinkiinteistöillä.

Umpikaivon tyhjennys on aiemmin hieman matkasta riippuen maksanut 70 – 100 euroa. Päälle on tullut muutaman kympin käsittelylasku kunnalta. Lietteet on viety Lestijärven puhdistamolle.

Hinnankorotuksesta ei ole tiedotettu kuluttajansuojalain mukaisesti etukäteen.

Vuosi sitten kevään aikana tilanne on muuttunut. Lestijärvi pumppaa jätevedet Kinnulaan uudelle puhdistamolle, ja lietteiden vastaanotto Lestijärven puhdistamolla on päättynyt. Umpi- ja sakokaivolietteet ajetaan myös Kinnulan puhdistamolle. Muutoksen myötä tyhjennyskerran hinta on noussut tapauksesta riippuen 300–400 euroon eli kolmin- tai nelinkertaiseksi. Tämä on kohtuutonta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Hinnankorotuksesta ei ole tiedotettu kuluttajansuojalain mukaisesti etukäteen. Hinnannousu aiempaan verrattuna on täysin kohtuuton, eikä siitä ole kerrottu asiakkaille etukäteen.

Tilanteesta on kysytty neuvoa kuluttajariitalautakunnan asiantutijalta, jonka mukaan: ”Jätehuollon osalta jätelaissa on säännös, jonka mukaan kunta voi päättää, että muun muassa saostus- ja umpisäiliölietteen kiinteistöittäinen kuljetus järjestetään kunnassa tai sen osassa siten, että kiinteistön haltija sopii siitä jätteen kuljettajan kanssa. Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus on järjestettävä niin, että tarjolla on jätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin. Kunnan tulee myös valvoa em. päätöksen täytäntöönpanoa ja sen edellytysten täyttymistä, sekä tarvittaessa käsiteltävä jätteenkuljetusta koskeva asia uudelleen.”

Hinnannousulta olisi vältytty, jos siirtoviemärin rakentamisen yhteydessä olisi tehty lietteiden vastaanottopiste esimerkiksi vanhalle puhdistamolle.

Kunnasta on tullut ehdotus kerätä useampia tyhjennyksiä samalle kertaa tyhjennyshinnan pienentämiseksi. Tämä voisi toimia mökkiläisillä, jos säiliöt täyttyisivät yhtä aikaa. Vajaata säiliötä ei kannata tyhjentää. Haja-alueen kiinteistöillä yhteistyhjennys on etäisyyksien vuoksi mahdoton ajatus. Tilanne ei ole jätelain mukaisesti kohtuuton ja syrjimätön.

Hinnannousulta olisi vältytty, jos siirtoviemärin rakentamisen yhteydessä olisi tehty lietteiden vastaanottopiste esimerkiksi vanhalle puhdistamolle. Jostain syystä tätä vaihtoehtoa ei ole ilmeisesti edes tutkittu. Kunnasta on kysytty tilanteen perään ja myös kunnassa on oltu sitä mieltä, että virhe on tehty.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Pieni teoreettinen laskelma. Oletetaan, että umpikaivo on joka toisessa mökissä, niin tyhjennettäviä säiliöitä on 200 kpl. Nyt yhdellä tyhjennyskerralla, joka on 200 – 300 euroa kalliimpi kuin aiemmin, mökkiläiset maksavat vähintään 40 000 euroa ylimääräistä ja vain sen vuoksi, että kunta ei ole rakentanut tai halunnut rakentaa toivottua vastaanottopistettä.

Saamani tiedon mukaan tarjoushinta vanhan puhdistamon muuttamisesta vastaanottopisteeksi olisi ollut vain 30 000 euroa.

Nyt kuitenkin vaikuttaa siltä, että osa kuntalaisista ja mökkiläisistä on jätetty tylysti kunnan vaihtoehdottomuuden maksajiksi.

Tein Lestijärven kuntaan viime kesänä kuntalaisaloitteen, jossa ehdotin, että kunta rankentaisi vastaanottoyksikön vanhalle puhdistamolle. Kunta käsitteli aloitteeni tämän vuoden maaliskuussa. Kunta ei voi päätöksensä mukaan rakentaa vastaanottopistettä kuntien omistaman jätevesiyhtiön viemäriverkostoon. Näin varmasti on, mutta kunta voi yhtiön osakkaana vaatia vastaanottopisteen rakentamista. Näin saataisiin lietteiden keräilyn hinta myös jätelain mukaisesti kohtuulliseksi ja syrjimättömäksi.

Lestijärvi markkinoi itseään luonnonläheisenä ihmisystävällisenä kuntana, joka se voisi ollakin. Nyt kuitenkin vaikuttaa siltä, että osa kuntalaisista ja mökkiläisistä on jätetty tylysti kunnan vaihtoehdottomuuden maksajiksi.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Asiaa kysellen.

Heikki Salonsaari

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä